Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
    W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy Doktorantów, Młodych Doktorów, a także Studentów, którzy planują rozpocząć karierę naukową, do wzięcia udziału w IX Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim organizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
      Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2015 r. w gmachu Wydziału Chemii UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 7.
      Spotkanie ma na celu prezentację częściowych wyników prac doktorskich, wymianę myśli i problemów badawczych oraz nawiązanie kontaktów osobistych pomiędzy Młodymi Uczonymi reprezentującymi Uczelnie Wyższe z całej Polski.
     W programie oprócz sesji naukowych mamy do zaoferowania wiele atrakcyjnych imprez towarzyszących. Zachęcamy do uczestnictwa w IX Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim. Na najlepszych czekają nagrody. Liczymy na Państwa obecność.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

Znajdziesz nas na:
Copyright © 2014 by Pokrywczyński Maciej