Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Doktoranci,

W dniach 25-27 czerwca 2014r. w Grodzie Piasta w Chomiąży Szlacheckiej k. Żnina odbyło się VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, organizowane przez Wydział Chemii UMK.

W Seminarium udział wzięło 112 doktorantów. Podczas 3-dniowego seminarium zostało wygłoszonych 68 wystąpień naukowych i zaprezentowano 89 posterów z zakresu nauk: biologicznych i medycznych, chemicznych oraz fizycznych i technicznych. Łącznie Jury przyznało 16 nagród za najlepsze komunikaty ustne i postery. Sponsor Generalny konferencji PerkinElmer przyznał dodatkowo 4 nagrody.

LISTA NAGRODZONYCH: Pobierz listę nagrodzonych

Profesor Szłyk wraz z organizatorami pragnie serdecznie podziękować Jurorom: dr hab. Urszuli Kiełkowskiej, dr Marzannie Kurzawie i dr Marcinowi Cichoszowi (nauki chemiczne), dr hab. Grażynie Dąbrowskiej, dr Joannie Czarneckiej oraz dr Andrzejowi Wiśniewskiemu (nauki biologiczne i medyczne), a także dr Anie Zawadzkiej, prof. dr hab. Stanisławowi Koter i dr Przemysławowi Płóciennikowi (nauki fizyczne i techniczne) za pracę nad oceną wystąpień doktorantów.

Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania Dziekanowi WCh, PTChem OT, SITPChem, Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotrowi Całbeckiemu, Prezydentowi Miasta Torunia - Michałowi Zaleskiemu, Samorządowi Doktorantów UMK, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju WCh, Sponsorowi Generalnemu firmie PerkinElmer i pozostałym Sponsorom za wsparcie konferencji i ufundowanie nagród.

Po konferencji młodzi adepci nauki mają możliwość zaprezentowania wyników swoich badań na łamach piątego już zeszytu z serii Copernican Letters.

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w IX Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim w dniach 24-26 czerwca 2015 roku.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

Znajdziesz nas na:
Copyright © 2014 by Pokrywczyński Maciej